Kostel

Ježíšův kostel - ČCE Frýdek-Místek

Základní kámen kostela byl položen 8. května r. 1910. Stavbu provedla firma Hans Pohl Baumaister und Dampfriegelei-Besitzer Friedek. Podle zakládací listiny nese název Ježíšův kostel, někdy však bývá nesprávně označován jako kostel sv. Petra a Pavla. Samostatný farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku byl založen roku 1919.

Evideční list kulturní památky

Prohlášeno Ministerstvem kultury České republiky dne 9. 11. 1995

Zhodnocení památky:

Hodnotná historizující stavba uplatňující se v siluetě města.

 


Popis památky

Volně stojící jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s polygonálním závěrem z režného zdiva. Střecha pokryta plechem. Hranol věže představěn vstupnímu průčelí, završen plechem pokrytým jehlanem. Po stranách věže patrové přístavky schodišť, mezi lodí a presbytářem přízemní přístavby kaple a sakristie. Loď i věž s opěrnými jednou odstupněnými pilíři. Okna dvojího typu vysoká a dvojice menších oken zakončena  lomenými oblouky. Fasáda zdobena tvarovanými barevnými cihlami (žlutá, bílá), tvořící korunní a nadokenní římsy. Sokl z pískovcových kvádrů. Věž je členěna horizontálně římsami a vertikálně lisenovými rámy. V horním patře ciferníky hodin. Nad korunní římsou se štítovitě zvedá atika, zdobená barevnými cihlami a završena kyticí, na nárožích jehlany. Zádveří představěno vstupnímu průčelí má trojúhelný štít zakončený kyticí. Vstupní dveře dvoukřídlé výplňové. Nad vstupem kruhové okno s rozetou. Podvěží klenuto křížovou klenbou. Kruchta a pavlače kolem lodi jsou neseny přízemními čtvrtsloupy a sloupy z umělého mramoru s hlavicemi zdobenými stylizovanými listy. Poprseň kruchty členěna pilířky na obdélníková pole v rámech, uprostřed nich v kruhových terčích čtyřlisty. Loď o čtyřech polích křížových kleneb mezi pasy, které nasedají na přízemní čtvrtsloupy, za nimiž jsou pilastry. Vítězný lomený oblouk ústupkový. Prostor presbytáře o tři stupně zvýšen, zaklenut křížovou klenbou a polygonálním závěrem. Dlažba z umělého kamene. Prostory kaple a sakristie plochostropé. K vytápění se používá dvou původních železných kamen, které stojí pod kruchtou.


Poděkování za dary na opravu kostela v rámci projektu Daruj F-M

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku touto cestou děkuje všem dárcům, kteří podpořili opravy evangelického kostela na Husově ulici.

S pomocí Vašich darů a příspěvku města se snažíme uchovat jednu z významných staveb města i pro budoucí generace. Jistě si velmi vážíme darů, které přesáhly desítky tisíc korun, ale stejné poděkování patří i za dary v řádech stokorun.  Věříme, že Bůh, který ví, z jakých možností byl každý dar věnován, odplatí podle svého zaslíbení: „Dávejte, a bude vám dáno ... .“ Lk 6,38

Kostely v zásadě nemají být samy předmětem obdivu. Jsou prostorem k setkávání s druhými a s Bohem. Proto jsou založeny na zemi a věžemi ukazují vzhůru. Vedle poděkování za Vaši finanční pomoc Vás proto všechny srdečně zveme k návštěvě a k hledání onoho vertikálního rozměru lidství. Věříme, že i budoucnost potvrdí, jak je právě toto důležité.

Jménem staršovstva sboru ještě jednou díky Vám.