Bohoslužby

Bohoslužby se konají každou neděli od 9 hod. Dále bohoslužby slavíme o hlavních církevních svátcích (Velký Pátek, vánoční svátky), na Silvestra a na Nový rok. Každou první neděli v měsíci a na svátky je vysluhována svatá Večeře Páně. V našem sboru také probíhají bohoslužby křestní, svatební a pohřební.

Po větší část roku se bohoslužby konají v kostele, pouze v lednu a únoru se scházíme ve sborovém sále ve farní budově v těsné blízkosti kostela. Součástí každých bohoslužeb jsou písně, modlitby, čtení z Bible a kázání. Frýdeckomístecký sbor jako jeden z mála sborů v naší církvi dodnes užívá luterskou liturgii, při níž farář některé součásti bohoslužeb zpívá (úvod k modlitbě, závěrečná modlitba, zvaná kolekta, požehnání) a v některých částech sbor faráři zpěvem odpovídá (pozdrav, zpívané antifony). Během bohoslužeb mají děti zpravidla možnost odejít do nedělní školy na faře, kde je pro ně připraven biblický výklad srozumitelnou formou. Po bohoslužbách je buď na faře nebo na farní zahradě připraveno pohoštění, u kterého mohou účastníci bohoslužeb zůstat ke vzájemným rozhovorům při šálku čaje nebo kávy.