Nedělní škol(k)a pro děti

Každou neděli souběžně s probíhajícími bohoslužbami probíhá v místnosti na faře vedle kostela nedělní škol(k)a. Je určena dětem od 3 do 12 let (program se přizpůsobí vždy aktuálně věku příchozích dětí). Učitelé nedělní škol(k)y s dětmi probírají příběhy z Bible formou, která je dětem srozumitelná a baví je. Kromě povídání, zábavných soutěží, zpívání a kreslení, je pro děti připraveno i malé občerstvení. V případě pěkného počasí probíhá probírání témat na farní zahradě. Děti se tímto způsobem mohou dozvědět nejen nové informace, ale mohou navázat také vzájemná přátelství, a jejich rodiče si mohou v klidu vychutnat probíhající bohoslužby.