Pomáháme Ukrajině

Pomoc Ukrajině napadené vojsky Putinova režimu


     V březnu 2022 byly mezi členy sboru a návštěvníky bohoslužeb uspořádány sbírky, při kterých se vybralo 16 270 Kč. Částku jsme zaslali na účet ÚCK ČCE a peníze budou prostřednictvím Diakonie využity k přímé podpoře napadené Ukrajiny nebo k podpoře těch, kteří byli nuceni před putinovskými agresory uprchnout. 

     I nadále můžete pomáhat finančními dary buď na účet sboru 2501079887 / 2010 s poznámkou UKRAJINA nebo složením hotovosti v kanceláři na faře.

Lze pomáhat ubytováním uprchlíků nebo darováním potravin a základních potřeb. Bližší informace naleznete na ukrajina.e-cirkev.cz  nebo kam.cz/pomoc_ukrajine . Na první adrese se také dočtete, jak Českobratrská církev evangelická podporuje Ukrajinu a dostanete zde mnoho cenných rad a informací.