Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny, 1931

Jubilejni_kniha

Citováno podle: Jubilejní kniha Českobratrské evangelické rodiny.
Napsal Jan Toul; V Českých Budějovicích 1931, str. 201.

 

 


Alexandr Winkler, farář ve Frýdku, nar. v M. Ostravě 20. V. 1886; stud. v Mor. Ostravě, ve Vídni, v Rostocku, v Berlíně. Ord. 14. VIII. 1910 v Jindřichově Hradci supt. D. Fr. Trnkou. Svou činnost duchovenskou zahájil v Jindřichově Hradci jako vikář a odtud odebral se za faráře do Pržna 1911 – 1920. Po převratě, když  r. 1920 zřízen byl ve Frýdku samostatný sbor, zvolen byl za prvního faráře br. Winkler. Týž hned r. 1921 založil kazatelskou stanici v Bašce, pak ve Sviadnově, v Třanovicích a r. 1923 v Palkovicích. Ve sboru organisoval celou práci dle nejnovějších method. Byl redaktorem „Českobratrských Hlasů“ od r. 1913 a nyní je spoluredaktorem „Českého Bratra“. Je výborným pianistou, koná koncerty a diriguje pěvecký sbor, jest členem moravsko-slezského smyčcového kvarteta co pianista.