Církev v proměnách času, 1969 - 1999

Cirkev_v_promenach_casu_1969-1999Citováno podle: Církev v proměnách času 1969 – 1999, Sborník Českobratrské církve evangelické
Kalich – Praha 2002, str. 134 – 135
FRÝDEK-MÍSTEK
738 01 Frýdek-Místek, Husova 377, o. Frýdek-Místek, seniorát Moravskoslezský
rok založení: 1920 (1888 KST, od 1896 FIL slezský A.V. slezského sboru Komorní Lhotka)
počet členů: 1918 - (FIL 1.085), 30 - 1.242, 65 - 2.257, 98 - 977
počet obcí: 43 kaz. stanice: Baška, dříve i Palkovice, Paskov, Raškovice


Posledních třicet let života sboru je provázeno prací a službou těchto pracovníků. Po faráři Josefu Kopřivovi (1954-72) nastoupil službu ve sboru farář Vlastimil Jašša (1973-89). Bolestnou záležitostí té doby byl odchod kurátora sboru k jehovistům. kurátorkou sboru byla zvolena v této nesnadné situaci Marta Židková (1982-92). Uprázdněný sbor administroval po dva roky ( 1989-1991) vikář Petr Firbas z Ostravy–Vítkovic. Sbor se pomalu probouzel k novým možnostem svých aktivit po politickém zlomu v roce 1989. Do tohoto obnoveného ovzduší přichází do sborové práce 1. 6. 1991 farář ThDr. Josef Hromádka. Působí stále ve sboru. Posledních třicet let života sboru bylo značně ovlivněno politickým vývojem celé společnosti v bývalém režimu. V roce 1979 rozhodlo vedení města administrativním způsobem o stavbě nového sídliště v těsné blízkosti kostela. V nucené asanaci se ocitla i budova fary a řada dalších rodinných domů v krásné zahradní části města. Sboru nebylo povoleno postavit novou faru na vlastním pozemku u kostela. Po obtížných jednáních mohl sbor nakonec odkoupit dvojdomek u kostela, na jehož základech byl vybudován sborový dům s bytem pro faráře a sál pro potřeby sboru. Adaptace byla nesnadná a dlouhá při nedostatku financí, materiálu i kapacit. 30. dubna 1983 se konala první sborová brigáda za veliké účasti členů sboru na začínající přestavbě. Kolaudace dokončené přestavby byla provedena 29. 1. 1986. Slavnostní otevření za účasti synodního seniora se konalo 11. 5. 1986. Sborová práce se mohla opět rozvinout v prostorách sborového domu i uprostřed týdne. Stále ještě v ovzduší nepřízně vůči církvi a ochladlého zájmu mnohých členů v prostředí propagovaného ateismu v městě horníků a hutníků, fluktuace obyvatelstva a duchovního vykořenění mnohých.

Pohledem zpět nemůžeme potvrdit, že by práce ve sboru po listopadu 1989 doznala převratných změn. Vánoce a Velikonoce tradičně přivedou mnohé k účasti na bohoslužbách. Pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb a biblických hodin přibylo po příchodu faráře do neobsazeného sboru v roce1991. Služba J. Hromádky (1994-97 je i seniorem moravskoslezským) přesahuje hranice sboru nejen v samotném městě a regionu, ale také ve sdělovacích prostředcích a školách všech typů. Novou práci začala skupina mládeže, největší starostí jsou však stále děti. Generace jejich rodičů vyrůstala bez vlivu církve i rodiny v otázkách víry. Zde sklízíme trpké ovoce nejen minulého režimu, ale i vlastního selhání. Pro budoucnost církve je v oblasti rozrůstající generace trvalý, nezastupitelný a dlouhodobý úkol. Náš sbor se tedy vydává na cestu svědectví evangelia den za dnem v naději, že „naše práce není daremná v Pánu“.