Výroční sborové shromáždění 27.3.2022

22. března 2022

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 27.3.2022. Začne bohoslužbami (9:00, v kostele) a bude pokračovat po nich.

Upozorňujeme: v neděli ráno proběhne změna zimního času na letní....

Výroční sborové shromáždění 27.3.2022
22. března 2022 - Výroční sborové shromáždění 27.3.2022

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.
Sborová shromáždění jsou zpravidla veřejná. Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají členové sboru zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Seznam členů s hlasovacím právem visí na nástěnce.